Raadsleden Berg en Dal mee op veldtocht met groene organisaties

Op diverse locaties in Groesbeek, Ooijpolder en Duffelt bekeken raadsleden mooie voorbeelden van natuur- en landschapsbeheer in het boerenland.

Op uitnodiging van groene organisaties kwamen de raadsleden op zaterdagmiddag 3 juni naar het gemeentehuis in Groesbeek. Wethouder Erik Weijers en organisator Tiny Wigman van Via Natura heetten iedereen welkom. Daarna stapte het gemengde gezelschap van raadsleden en leden van de groene organisaties in de bus voor een rondrit door de gemeente. Op een paar plekken werd kort stilgestaan bij bijzondere gebieden en projecten; natuurgebied de Bruuk, kruidenrijk grasland en natuurinclusieve landbouw. Op vier locaties stapte het gezelschap uit voor een korte excursie met toelichting. De ‘veldtocht’ was een initiatief in het kader van de gemeentelijke campagne ‘Natuurlijk Berg en Dal’.

Natuurlijk Berg en Dal 200

De groene organisaties hadden een positieve boodschap. In de gemeente Berg en Dal vind je mooie voorbeelden van natuur in het boerenland. Het zijn vaak particuliere initiatieven van personen en organisaties. De eerste stop was bij het Slumpke, een natuurperceel in het boerenland bij het dorp de Horst. Dit bloemrijke grasland met een grote poel en struwelen wordt beheerd door Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek. Henny Brinkhoff legde uit hoe dit natuurterreintje tot stand kwam. Het was onderdeel van de natuurcompensatie in de Ruilverkaveling Groesbeek. Door een uitgekiende inrichting en deskundig beheer kon het bemeste weiland worden omgetoverd in een soortenrijk grasland. Er groeien tientallen soorten planten, waaronder orchideeën.

Daarna volgden nog drie stops in de Ooijpolder en de Duffelt. De ecologische verbindingszone aan de Kouwedijk, het rietmoeras en klimaatbuffer van de Ooijse Graaf en de natuurinclusieve boerderij de Biesterhof. Ook deze drie initiatieven kwamen tot stand door particulier initiatief van de vele organisaties die in het gebied actief zijn. De boeren van de Biesterhof trakteerden het gezelschap op lekkere drankjes en hapjes van eigen boerderij. Het slotakkoord werd gevormd door een onverwachte vliegshow van drie rode wouwen en drie zeearenden boven de Duffelt.

Na afloop werd aan de raadsleden een boodschap mee gegeven in de vorm van het Wylerberg-manifest. De groene organisaties in de gemeente Berg en Dal zetten zich in om de kernkwaliteiten van natuur en landschap voor de komende generaties te behouden en te verbeteren. Via het manifest nodigen ze de gemeentelijke overheid en alle andere belanghebbenden uit om dat streven in woord en daad te ondersteunen.

Lees het Wylerberg-manifest
Lees de bijlage over de groene kernwaarden

Op boerderij de Biesterhof in Millingen werden hapjes en drankjes aangeboden aan de deelnemers aan de veldtocht van raadsleden en groene organisaties. (foto: Arno van der Kruis)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit is een bericht van Via Natura - Campagne Natuurlijk Berg en Dal

Foto introtekst: De deelnemers aan de veldtocht lopen door een bloemenpracht in de ecologische verbindingszone aan de Kouwedijk in de Ooijpolder. (foto: Arno van der Kruis)

Nieuwsbrief Biodiversiteit