Een magische avond met bevers, vuurvliegjes en nachtvlinders

De veertig deelnemers aan de Midzomeravond van de Landschapsparade beleefden de bijzonder rijke natuur van Berg en Dal en Ubbergen.

“Ik heb een magische avond gehad”, appte deelneemster Heidi na afloop. Zij was bijzonder onder de indruk van de dansende vuurvliegjes. Deze insecten, die geen vliegjes maar kevertjes zijn, kwamen omstreeks half elf in de schemering tevoorschijn. IVN-gids Pieter Thissen vertelde hoe de diertjes in staat zijn om licht te produceren en het lampje aan en uit te zetten. Door een chemische reactie in lichaamscellen wordt licht geproduceerd, dat vervolgens door kristallen wordt versterkt en uitgezonden.

Dit tafereel speelde zich af op het Schippersbosch, een particulier natuurterreintje aan de voet van de Ubbergse heuvels. Gastheer Wim Hoeijmakers trakteerde het gezelschap even daarvóór al op een ander natuurspektakel. Op de hoek van zijn perceel huist sinds vijf jaar een beverfamilie in een steeds verder uitdijende burcht. Gelokt met enkele winterwortelen lieten de imposante dieren zich rustig observeren. Dat was wel een heel bijzonder sluitstuk van de beverwandeling langs de burchten en dammen van twee beverfamilies die in het Ubbergse brongebied hun leefgebied hebben.

Een volwassen bever eet van de winterwortelen die bij de burcht zijn neergelegd (Foto: Arno van der Kruis)

Inmiddels had Harm Alberts zijn nachtvlinderopstelling gereed gemaakt. Die bestaat uit een wit verticaal gespannen laken dat verlicht wordt met een lamp. In korte tijd verzamelden zich talloze insecten op het witte doek. Harm verdiept zich al vele jaren in deze nachtactieve dieren. Hij heeft daar een encyclopedische kennis over verzameld, die hij graag deelt met anderen. Zo kwamen de deelnemers, in de nachtelijke uren, veel te weten over pijlstaarten, schietmotten, sluipwespen, vedermotten en tal van andere soortgroepen en soorten die zich op het laken lieten zien en fotograferen.

Eerder, in de vroege avond, had Doret van Lith de deelnemers ingewijd in de wereld van de dagactieve insecten. Dat vond plaats op een andere locatie bij de Waldboeren in Berg en Dal. Eerst gaf Arno van der Kruis een introductie over de natuurinclusieve kringlooplandbouw die vereniging de Ploegdriever daar uitvoert. Daarna leerde Doret de deelnemers hoe je insecten kunt vinden en goed kunt observeren. Met hulp van de app Obsidentify kon elke deelnemer de gefotografeerde insecten eenvoudig determineren en op naam brengen. Doret meldde na afloop: “Mensen waren erg enthousiast. Ze vonden het leuk om zich te verwonderen over al die kleine beestjes. Ook over het invoeren via obsidentify waren ze enthousiast. Aan het einde konden ze zelf zien hoeveel soorten we met z'n allen hadden waargenomen.”

Op zondag 25 juni gaat de Landschapsparade verder met tal van excursies, fietstochten en workshops. Het vindt plaats in en om het Kulturhus in Beek. Kijk voor het programma van de dag op www.landschapsparade.nl.

 

Doret van Lith vertelt de deelnemers over de dagactieve insecten bij de Waldboeren in Berg en Dal (Foto: Arno van der Kruis)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit is een bericht van Via Natura - Campagne Natuurlijk Berg en Dal


Foto introtekst: Harm Alberts fotografeert nachtactieve insecten tijdens de Midzomeravond van de Landschapsparade (foto: Arno van der Kruis)

 

Nieuwsbrief Biodiversiteit