Met Living Lab méér grip op biodiversiteit

De afsluitende bijeenkomst van “Grip op Biodiversiteit” toont aan dat biodiversiteit serieus op de agrarische agenda staat. De Radboud Universiteit neemt het stokje over van Via Natura.

Stichting Via Natura sloot haar project “Grip op Biodiversiteit” af met een druk bezochte bijeenkomst op de Holthurnsche Hof in Berg en Dal. De locatie van de slotavond was goed gekozen, omdat hier vroeger al boeren bijeen kwamen voor studie en overleg op de toenmalige volksuniversiteit “Ons Erf”. Een breed publiek van agrariërs, onderzoekers en vertegenwoordigers van (landbouw)organisaties werd bijgepraat over de ervaringen en de resultaten van het project.

Voor het project zijn veldbezoeken met een groep veehouders en vollegrond telers georganiseerd en praktijkexperimenten gestart. Met een belronde voorafgaande aan de slotavond waren de ervaringen en openstaande vragen van de deelnemende ondernemers opgehaald. Deelnemers waren in het bijzonder geïnteresseerd in hoe biodiversiteit kan bijdragen aan de bedrijfsvoering – de zogenaamde ‘functionele agrobiodiversiteit’. Er bleek onder andere behoefte aan meer kennis over de praktische toepassing van productief kruidenrijk grasland en over de inrichting van bloemenranden en landschapselementen om nuttige insecten te bevorderen.

Met een paar korte presentaties werden de eerste resultaten toegelicht van onderzoek van medewerkers van de Radboud Universiteit en het Louis Bolkinstituut. Er is al onderzoek gaande naar bodemleven, het effect van kruidenrijk grasland op (winter)ganzenvraat en insectenrijkdom met en zonder landschapselementen. Gaandeweg bleek de brede opzet van de avond tot bijzondere resultaten te leiden. De (jonge) onderzoekers werden namelijk direct kritisch bevraagd door de mensen van de agrarische praktijk. Daardoor konden onderzoeksvragen meteen verder worden aangescherpt.

“Grip op Biodiversiteit” wordt dit voorjaar afgesloten met twee excursies voor deelnemende agrariërs. De betrokken onderzoekers van de Radboud Universiteit gaan de komende jaren door met hun onderzoek naar de biodiversiteit in de landbouw. Daarom werd op deze slotavond ook gesproken over de wensen voor en de mogelijkheden van méér praktijkproeven en vervolgonderzoek naar biodiversiteit in de landbouw. Daarbij wordt opnieuw aangesloten bij lopende projecten van onder meer de Ploegdriever waarbij de ondernemers steun krijgen om in de toekomst landschap meer in te passen in de bedrijfsvoering.

Stichting Via Natura blijft een coördinerende rol vervullen. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met Tiny Wigman (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Robin Lexmond (Radboud Universiteit) geeft een toelichting op haar insectenonderzoek

 

Dit is een bericht van Stichting Via Natura – project Grip op Biodiversiteit

 

Nieuwsbrief Biodiversiteit