De meerwaarde van kruidenrijk grasland voor boer en natuur

Kruidenrijke graslanden zijn goed toepasbaar in de veehouderij. Onderzoeker Nick van Eekeren schetste de bruikbaarheid van het gewas op de eerste veldbijeenkomst van Living Lab Ooijpolder-Groesbeek.

Met de tien deelnemende boeren werden graslanden bekeken op het bedrijf van Nillesen in Groesbeek. In het veld werden de voor- en nadelen van kruidenrijke mengsels besproken. De nadruk van de bijeenkomst lag op het zogenaamde productief kruidenrijke grasland. Dat bestaat uit grassen en kruiden die samen een goede eiwit- en energieopbrengst leveren. Er worden daarbij zaadmengsels toegepast met verschillende soorten grassen, klavers voor de stikstofbinding en meerjarige kruiden zoals smalle weegbree, cichorei en kleine pimpernel. Productief kruidenrijk grasland kan prima worden ingepast in de gangbare en biologische melkveehouderij. Het Louis Bolk instituut heeft de resultaten van experimenten samengevat in de informatieve brochure Productief kruidenrijk grasland biedt kans

Kruidenrijke graslanden trekken veel bloembezoekende insecten aan van verrassend veel soorten. Een voorwaarde is wel dat de kruiden tot bloei komen. Dat gebeurt als er niet te vaak gemaaid wordt, tot vier keer per jaar. Bij een hogere maaifrequentie kunnen stukken worden overgeslagen, zodat kruiden gaan bloeien en zaad vormen. Met een dergelijk mozaïekbeheer kunnen de kruiden langer in het grasland overleven. Anders moeten ze na enkele jaren opnieuw worden ingezaaid. Er is nog weinig ervaring met dit mozaïekbeheer en Nick van Eekeren merkte op dat het een interessante onderzoeksvraag kan zijn voor Living Lab.

Tijdens de bijeenkomst kwamen ook de natuurgraslanden ter sprake. Die worden ook wel extensieve kruidenrijke graslanden genoemd. Deze ontstaan en worden in stand gehouden met een extensief en natuurgericht beheer. De productie van deze graslanden is lager, maar de soortenrijkdom van planten en dieren is hoger. Constant Swinkels vertelde over zijn onderzoek naar wilde bijen op de bloemrijke dijkgraslanden in de Ooijpolder. Hij vond wel 72 soorten, waarvan 14 rodelijst soorten. De graslanden worden beheerd door boeren en loonwerkers van vereniging de Ploegdriever. Bekijk het filmpje op FASTFACTS, waarin Constant vertelt over zijn fascinatie en motivatie voor zijn onderzoek.

 

kruidenrijk grasland

 ----------- Nick van Eekeren onderzoekt de bodem onder een grasland met klaver ------------

Dit is een bericht van Via Natura - project 'Grip op Biodiversiteit'

Nieuwsbrief Biodiversiteit