Biodiversiteit trekt mensen

Meer dan zestig mensen hebben een boeiende avond beleefd bij de kleurrijke presentatie van de resultaten van het 5000-soorten jaar in de Gelderse Poort.

Aan de challenge om 5000 soorten waar te nemen werd door maar liefst 2624 natuurliefhebbers deelgenomen. Dat zijn ongekend veel mensen die er in hun vrije tijd op uittrokken om zo veel mogelijk soorten te zien en te melden. Vincent Sanders en Erik van Dijk hebben een groot deel van de waarnemingen voor hun rekening genomen. Deze zeer actieve leden van de Flora- en Faunawerkgroep hielden op 28 maart een boeiende en kleurrijke presentatie in het Kulturhus in Beek. Ze deelden de vele resultaten met een geïnteresseerd publiek.

Zij presenteerden een uniek overzicht van een jaar lang intensief speuren naar soorten planten en dieren in de Gelderse Poort. De cijfers spreken voor zich. Maar liefst 6132 soorten zijn tot nu toe geregistreerd en de teller loopt nog steeds door. Er zijn meer dan 150.000 waarnemingen gemeld op waarneming.nl. Dat is de inmiddels algemeen bekende website voor natuurwaarnemingen. In het deel van de Gelderse Poort dat binnen de gemeentegrenzen van Berg en Dal valt zijn circa 5000 soorten waargenomen. De grens van het waarnemingsgebied ligt aan de voet van de stuwwal bij Beek en Ubbergen.

Vincent en Erik vertelden over de vele soortengroepen. Bijzondere waarneming brachten zij extra voor het voetlicht, zoals enkele nachtvlinders met illustere namen. Wat te denken van de witlijnprachtuil (nieuw voor Nederland), de zwavelgele peulkokermot of de prachtbeer (eerste Nederlandse invasie ooit). Er zijn soorten waar het niet goed mee gaat, zoals grutto, buidelmees, patrijs, grote karekiet, rietzanger, kwartel en wielewaal. Andere soorten doen het juist heel goed, de grauwe gans, grauwe klauwier, bever, wolf, otter en zeearend. Door de opwarming van de aarde komen er ook ‘klimaatgangers’ bij die vanuit het zuiden ons land bereiken. Daar zijn insecten bij en ook korstmossen die zich gemakkelijk verspreiden met hun sporen.

Ondanks het enorme aantal waarnemingen is over de biodiversiteit als geheel niet veel te zeggen. In tuinen van mensen kunnen ook enorm veel soorten te zien zijn. Er zijn mooie voorbeelden van tuinen met een grote variëteit aan biotopen. Wat in de challenge in ieder geval wel duidelijk werd is dat de mooiste en soortenrijkste plekken, zoals de Millingerwaard, de meeste waarnemers trekken. Tja, met veel ogen zie je ook heel veel!

De kleurrijke foto’s en de grafieken bij de presentaties van Vincent en Erik kunnen hier nog bekeken worden: Presentatie_5000_soortenjaar_Gelderse_Poort.

 

Presentatie 5000 soortenjaar

Foto: Meer dan zestig mensen kwamen naar het Kulturhus in Beek voor de presentatie van de resultaten van het 5000-soortenjaar in de Gelderse Poort.

Dit is een bericht van Via Natura - Campagne Natuurlijk Berg en Dal

Nieuwsbrief Biodiversiteit