In dit voorbeeldproject doet een aantal boeren uit de Gelderse Poort samen met Stichting ARK en WNF ervaring op met nieuwe marktmechanismen die een natuur- en landschapsgerichte bedrijfsvoering bevorderen. Zo hopen de boeren hun werk te kunnen doen én rekening te houden met de natuur en het landschap om hen heen. 

Landschapsveiling
Voedsel voor Natuur is nauw verbonden met de Landschapsveiling Ooijpolder, die in september 2007 heeft plaatsgevonden. Dankzij de Landschapsveiling is namelijk een groot aantal landschapselementen van het ecoduct voor de komende tien jaar verzekerd van beheer en onderhoud. De grondeigenaren zorgen hiervoor.

Er worden regelmatig foto's gemaakt op vaste fotopunten, om de natuurontwikkeling van dit gebied in de komende tien jaar te volgen. Diverse waarnemers tellen de soorten en aantallen planten en dieren die ze vinden. Stichting Ark heeft een monitoringrapport geschreven over de ontwikkelingen in het gebied. Een nieuwe stand van zaken (2013) leest u hier.

 

collage voedsel v n 2

 

Ecoduct voor mens en dier 
Het project Voedsel voor Natuur concentreert zich op een groene corridor tussen Waal en stuwwal even ten oosten van Nijmegen. Deze plek is niet zomaar gekozen. In dit gebied zijn namelijk veel en diverse landschapselementen. Samen vormen deze een aaneengesloten netwerk van groenstroken en hagen langs akkers en weilanden.

Een natuurverbinding tussen de bossen op de stuwwal en de natuurgebieden in de polder en de Waaluiterwaarden is nodig omdat het landschap te open is geworden. Veel diersoorten durven de oversteek van bos naar polder niet meer aan. De groene corridor bij Beek-Ubbergen vormt als het ware een ecoduct waarlangs kleine en grote dieren zich veilig kunnen bewegen. Maar ook biedt het de mogelijkheid om een wandelroute door het boerenland aan te leggen en van het landschap te genieten, én kunnen de boeren er hun gewassen blijven verbouwen. Een win-win-winsituatie dus!