Via Natura is het loket voor de uitvoering van het regionale landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen. Vrijwillig landschapsbeheer door particulieren, de zogenaamde groenblauwe diensten, vormt de basis onder het plan.

Het doel is het realiseren van een samenhangend netwerk van lijnvormige landschapselementen om het agrarisch cultuurlandschap in stand te houden en de kwaliteit ervan te versterken. Ook wil Via Natura het landschap voor recreanten ontsluiten door de aanleg van vrij toegankelijke wandelpaden.