De Gemeente Ubbergen heeft het subsidieplafond vastgesteld voor de groenblauwe diensten voor het jaar 2013. Dit plafond geldt voor het GUP Ooijpolder en voor enkele prioritaire projecten in de Duffelt. Deze documenten vind u onder de tab formulieren bij downloads.

Sinds oktober 2010 beschikt de gemeente Ubbergen over een subsidieregeling groenblauwe diensten. Deze regeling is gebaseerd op de provinciale regeling groenblauwe diensten.

De regeling is van kracht voor de eerste fase van de uitvoering in het kader van het landelijke voorbeeldgebied landschapsontwikkeling Ooijpolder-Groesbeek. De landschapselementen die onder de subsidieregeling vallen zijn beschreven in het gemeentelijke uitvoeringsplan. (een uitwerking van landschapsontwikkelingsplan).

Het rapport "natuurmonitoring Ooijpolder Groesbeek 2014" is een duidelijke weergave van de sprong in ontwikkeling en toename van biodiversiteit van het voorbeeldgebied landschapsontwikkeling Ooijpolder Groesbeek.

Met als vergelijking het rapport uit 2011:  ‘natuurmonitoring Ooijpolder 2011’ welke ook een schat aan informatie brengt over de stand van de natuur in dat jaar.