Het loket groenblauwe diensten is in 2011 van start gegaan voor een kerngebied in de Ooijpolder, gemeente Ubbergen. Via Natura voert de werkzaamheden uit en zorgt voor afstemming van vraag en aanbod van landschapsbeheer en de concrete uitvoering van de subsidieregeling groenblauwe diensten. In april 2012 is het loket ook gestart voor twee geselecteerde gebieden in de gemeente Groesbeek.

De gemeenten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast en zorgen voor de betaling van de aanleg en het langjarig beheer van goedgekeurde landschapsplannen.

De goedgekeurde landschapsplannen vormen óók de basis voor Stichting Landschapskapitaal, die met private middelen 30 jaar lang de grondvergoeding betaalt.

Een unieke publiek - private samenwerking voor landschapsontwikkeling met hoge kwaliteit en daardoor een landelijke voorbeeldfunctie.

kaart-venster-ubbergen

Voor een gebied van 500 hectare binnen de aangegeven grenzen is de regeling groenblauwe diensten van de gemeente Ubbergen opengesteld.

Taken loket groenblauwe diensten

  • voorlichting en advies aan belangstellende grondeigenaren/grondgebruikers en andere initiatiefnemers
  • inhoudelijke toetsing bedrijfslandschapsplan voor regeling groenblauwe gemeente Ubbergen en langjarig contract Stichting Landschapskapitaal
  • toezicht op aanleg en beheer van landschapselementen
  • advies over landschapsbeheer
  • begeleidt monitor van resultaten op het terrein van biodiversiteit
  • zorgt voor de communicatie over de resultaten die op het terrein van landschapsontwikkeling worden gerealiseerd